Links & Litteratur

GODE HJEMMESIDER

(DER FINDES MANGE DÅRLIGE…)

http://webgeology.alfaweb.no – Aldeles glimrende norsk hjemmeside om geologi, herunder bjergarter.

http://www.vendsysselstenklub.dk – Meget omfattende hjemmeside med blandt andet hundreder af billeder af ledeblokke.

http://rapakivi.dk – Meget omfattende hjemmeside med hundreder af billeder af bjergarter og en meget grundig gennemgang af Nordens geologi.

http://stenhaven.ucn.dk – Hjemmeside om den store udendørs stenudstilling i Aalborg.

http://kristallin.de – Meget omfattende og fin tysk hjemmeside om geologi, især bjergarter.

http://skan-kristallin.de – Meget omfattende tysk hjemmeside med hundreder af billeder af bjergarter.

http://www.strand-und-steine.de/index.htm – Fin tysk hjemmeside.

 

GODE BØGER

Schou Jensen, E., 2005: Sten i farver. Politikens Forlag
Johnsen, Ole: Mineralernes Verden. Gad. 2000
Holm, Poul Martin: Vulkaner. Gyldendal. 2012
Smed, P., 1995: Sten i det danske landskab. Geografforlaget, Brenderup
Smed, P., 2016: Sten i det danske landskab. Højers Forlag
Rudolph, F., 2008: Strandsteine Sammeln und bestimmen. Wachholtz Verlag
Rudolph, F., 2008: Noch mehr Strandsteine Sammeln und bestimmen. Wachholtz Verlag
Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten. Brill, Leiden
Zandstra, J. G., 1999: Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Backhuys Publishers, Leiden
Noe-Nygaard; A., 1985: Kirkekvader og kløvet kamp. Gyldendal
Noe-Nygaard, A., 1985: Sten på mark og strand. Høst og Søn, København
Lindow, Bent og Johannes Krüger (red), 2011: Geologiske Naturperler. Gyldendal
Marcussen, Ib og Troels V. Østergaard, 2003: Danmarks geologiske seværdigheder. Politikens Forlag
Ramberg,  Ivar B., Inge Bryhni og  Arvid Nøttvedt (red), 2008: Landet blir til – Norges Geologi
Lundqvist, Jan, Thomas Lundqvist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges geologi från urtid til nutid, 3. oplag. Studentlitteratur, Lund