Bjergarter & Beskrivelser

Her er eet muligt at gå på opdagelse i den meget omfattende samling af sten i ‘Stenlabyrinten’.

Der findes under de enkelte beskrivelser (på størstedelen); et close-up-billede af stenen, en angivelse af placeringen i labyrinten, beskrivelse af alder, af oprindelsessted, af anvendelse som resource, af dannelsesmåde og af findested.

Databasen her rummer beskrivelse af omkring 110 sten og de fleste bjergarter er således repræsenteret i materialet.

Ved selve Stenlabyrinten ved Dronninglund Gymnasium er der placeret laminerede ark med QR-koder, hvorved udvalgte stens beskrivelser kan findes med smartphones på stedet. De første ti sten i hver kategori (på nær kategorien ‘Smukke Sten’) er der QR-koder til.

Ganske få sten er med her i oversigten, men ikke i den fysiske udstillingen. Enten er der tale om, at disse var en del af bruttosamlingen og her tjener som yderligere eksempler på en bjergart – eller også er de nævnt her, fordi de skal fremskaffes for at udstillingen bliver komplet.

Forklaring af forkortelser findes nederst.

Inddeling efter hovedbjergartstyper + undertyper

Sedimentbjergarter

Metamorfe bjergarter

Magmabjergarter

Ledeblokke

Forklaring af forkortelser:

Klastiske sedimentbjergarter

 • A – sandsten
 • B – arkose
 • C – flintkonglomerat
 • D – rødsten
 • E – breccie

Kemiske sedimentbjergarter

 • H – flint

Biogene/kemiske sedimentbjergarter

 • F – ortoceratitkalk
 • G – cementsten

Lavmetamorfe bjergarter

 • J – fyllit

Mellemmetamorfe bjergarter

 • L – kvartsit
 • I – amfibolit
 • M – gnejs
 • Q – hornfels
 • N -øjegnejs

Højmetamorfe bjergarter

 • I – Granatamfibolit
 • O – granatgnejs
 • P – migmatit
 • K – granulit

Vulkanske bjergarter

 • R – rhyolit
 • S – trakyt
 • T – andesit
 • U – basalt

Plutoniske bjergarter

 • V – granit
 • W – syenit
 • X – monzonit
 • Y – diorit
 • Z – gabbro
 • U1 – hybrid

Gangbjergarter

 • Rhombeporfyr som g
 • Doleritter
 • Påskalla
 • Akeritporfyr