Sedimentbjergarter

Udvalgte sedimentbjergarter fra Stenlabyrinten:

Sedimentbjergarterne findes placeret her i Stenlabyrinten:

Om ‘Sedimentbjergarter’:

Sedimenter opstår, når materiale omfordeles af gletschere, strømmende vand og vind.

Sedimenter er løse bjergarter.

Hovedinddeling:

  • Klastiske eks.: leraflejring, sandaflejring, moræne
  • Kemiske eks.: saltaflejring, kalkaflejring
  • Biogene eks.: aflejring af døde plantedele på bunden af en sø, algeaflejringer på havbunden

Sedimentbjergarter består af sammenkittede sedimenter. Den proces, der forvandler løse sedimenter til faste bjergarter, kaldes diagenese. Denne kan foregå ved sammenpresning (kompaktering) og/eller cementering (partiklerne bliver kittet sammen med for eksempel kvarts, calcit eller jernoxid).

Hovedinddeling:

  • Klastiske eks.: sandsten, lerskifer, arkose, konglomerat, breccie
  • Kemiske eks.: stensalt, kalksten
  • Biogene eks.: moler, kul, olie

På en dybde af cirka 10 km bliver temperaturen og trykket så højt, at der sker en omdannelse af mineralerne, og diagenese afløses af metamorfose.

Sedimentbjergarter kan indeholde fossiler.

Sedimentbjergarter i Stenlabyrinten: