Ledeblokke

Udvalgte ledeblokke fra Stenlabyrinten:

Om Ledeblokke:

Placering i udstillingen:

Se oversigt over alle ledeblokke i Stenlabyrinten nederst på siden.

I de sidste 2-3millioner år (i den såkaldte kvartærtid) har Norden flere gange været dækket af store isskjolde. Disse sendte enorme gletschere ikke blot sydpå, men også i vestlige og østlige retninger. Gletscherne rev sten løs fraklipperne i Norge, Sverige og Finland og slæbte demmed til bl.a. Danmark, hvor vi nu kan finde dem på strande og marker samt i grusgrave.

Vandreblokke

Ordet bruges om sten, der er transporteret af gletschere fra faste klipper over længere strækninger. Hvor de pågældende faste klipper står, kan i mange tilfælde ikke fastslås.

Alle udstillingens sten er vandreblokke, især fra Norge og Sverige. Der er også enkelte blokke fra Danmark. Stenene er fundet i Nordjylland, især i grusgrave.

Vandreblokke giver ikke et præcist billede af, hvad undergrunden består af, da mange bjergarter ikke kan holde til lang transport med voldsomme gletschere. Det gælder ikke mindst sten fra den danske undergrund.

Ledeblokke er en underafdeling af vandreblokke. Underindelingen ses på nedenstående tegning:

 1. Oslo-området
 2. Sydnorge
 3. Skagerrak
 4. Bohuslen
 5. Dalsland
 6. Västra Götaland
 7. Värmland
 8. Filipstadsstriben
 9. Dalarna
 10. Medelpad
 11. Uppland
 12. Halland
 13. Ålandsøerne
 14. Østersøen
 15. Småland
 16. Skåne

Se oversigt over alle ledeblokke i Stenlabyrinten nederst på siden.

Længere beskrivelse:

En ledeblok er en sten med et helt bestemt udseende (for eksempel hvad angår farver, kornstørrelser og mineralsammensætning), som gør, at man kan sætte navn på stenen og bestemme hjemstedet for stenen, altså, hvor den er revet løs fra det faste fjeld. For at en sten kan kaldes en ledeblok, kræves det desuden, at hjemstedet har et lille areal.

Disse sten blev især revet ud af klipperne af gletschere, der gled hen over Norden under istiderne. Gletscherne bredte sig cirka fra midt i Norge og Sverige og passerede meget store områder i Sydnorge, Sverige, Finland, Norge og Danmark. Nogle af isstrømmene nåede det danske område og såmænd også ned i Polen, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland, om ikke som gletschere så dog som isbjerge, der var knækket løs fra gletscherne og drev afsted på vandet.

Da isen smeltede, efterlod den ler, silt, sand, grus og sten. Nogle af stenene kan bruges som hjælp til at fortælle noget om, hvordan isen har bevæget sig under istiderne. Tidligere brugte man især disse ledeblokke til at bestemme gletschernes bevægelser, men metoden er lidt usikker, for aflejringerne (som ledeblokkene sidder i eller sad i) kan være afsat af forskellige isfremstød, der ovenikøbet kan have flyttet rundt på tidligere aflejringer. Men under alle omstændigheder er ledeblokkene jo kommet fra den faste klippe et ganske bestemt sted til det punkt i terrænet, hvor vi finder dem.

I Danmark finder vi ledeblokke fra Norge, Sverige og Finland. Og fra Bornholm finder vi ledeblokke i det øvrige Danmark.

 

Kortet viser såkaldte blokspredningsvifter for nogle udvalgte ledeblokke. Vifterne viser ikke udbredelsen af blokke i forbindelse med ét isfremstød, men spredningen gennem alle kvartærtidens fremstød. Vifterne udgår fra ganske bestemte områder med fast klippe, hvorfra ledeblokkene er revet løs.

 1. Rhombeporfyr
 2. Dalaporfyr
 3. Ålandsblokke og brun østersøkvartsporfyr
 4. Perniögranit
 5. Viborgrapakivi
 6. Ladogarapakivi
 7. Nefelinsyenit fra Umptek, Kolahalvøen

(Efter Per Smed)

Ledeblokke i Stenlabyrinten: