Stenlabyrintens opbygning og indhold

Stenlabyrinten rummer et bredt udvalg af bjergarter. Hvordan man ønsker at bevæge sig i labyrinten for at opleve stenene, bestemmer man selv.

Her i materialet bruges tegninger af denne type (med forskellig farvelægning) til at give et overblik:

Alle sten har et nummer og omkring 110 af stenene er beskrevet her på hjemmesiden. Beskrivelserne findes under ‘Bjergartsbeskrivelser’, hvor den geologisk interesserede opfordres til straks at boltre sig. Alternativt kan man læse om de specifikke sten med udgangspunkt de forskellige kategorier, ‘Sedimentbjergarter‘, ‘Metamorfe bjergarter‘, ‘Magmatiske bjergarter‘ og ‘Ledeblokke‘.

Stenlabyrinten har tre afdelinger, nemlig:

 1. Smukke sten
 2. Systematisk opstilling efter stenenes dannelsesmåde, herunder:
  1. Sedimentbjergarter
  2. Metamorfe bjergarter
  3. Magmatiske bjergarter
 3. Ledeblokke

Desuden findes der for den geologisk interessede studerende eller underviser en samling supplerende undervisningsmateriale, herunder en række forslag til ‘Aktiviteter‘, en beskrivelse af ‘Vigtige mineraler‘ i relation til bjergartsdannelse, som med fordel kan læses som det allerførste, en ‘Ordliste‘, og en liste med ‘Links og litteratur‘.

Smukke sten

Afdelingen med smukke sten skal man bare beundre og nyde.

BJERGARTERNE EFTER DANNELSESMÅDE

På tegningen her ses underinddelingen af hovedbjergartstyperne, som de er anbragt på labyrinten:

Sedimentbjergarter (dannet ved hærdning af løst materiale)

 1. Klastiske
 2. Kemiske
 3. Biogene

Metamorfe bjergarter (dannet ved påvirkning af tryk- og temperaturændringer uden smeltning)

 1. Lavmetamorfe
 2. Mellemmetamorfe
 3. Højmetamorfe

Magmatiske bjergarter (dannet ved størkning af smeltede stenmasser)

 1. Vulkanske (dagbjergarter)
  • a) Rhyolit
  • b) Trakyt
  • c) Andesit
  • d) basalt
 2. Plutoniske (dybbjergarter)
  • a) Granit
  • b) Syenit
  • c) Monzonit
  • d) Diorit
  • e) Gabrro
  • f) Hybridbjergart
 3. Gangbjergarter
Stenene i udstillingen fører os langt tilbage i Jordens historie. Milliarder af år er gået, siden de fleste af stenene blev dannet – der er eksempler på sten på 2 milliarder år i udstillingen.

Jorden er såmænd kun godt dobbelt så gammel. Så hvis vi for sammenligningens skyld sætter den tid, Jorden har eksisteret, til 24 timer, så har der været menneskelignende væsner på jorden et par minutter – og udstillingens ældste sten har været her i cirka 10 timer.

Nogle sten kan desuden også inddeles efter, hvor de kommer fra. Det fortæller Stenlabyrintens afdeling med ‘Ledeblokke‘ om.