Bjergartsbeskrivelser – numerisk liste

Her er det muligt at gå på opdagelse i den meget omfattende samling af sten i ‘Stenlabyrinten’.

Der findes under de enkelte beskrivelser; et close-up-billede af stenen, en angivelse af placeringen i labyrinten, beskrivelse af alder, af oprindelsessted, af anvendelse som resource, af dannelsesmåde og af findested.

Databasen her rummer beskrivelse af omkring 110 sten og de fleste bjergarter er således repræsenteret i materialet.

Ved selve Stenlabyrinten ved Dronninglund Gymnasium er der placeret laminerede ark med QR-koder, hvorved udvalgte stens beskrivelser kan findes med smartphones på stedet. De første ti sten i hver kategori (på nær kategorien ‘Smukke Sten’) er der QR-koder til.

Forklaring af forkortelser findes nederst.

Numerisk opstillet liste over sten i Stenlabyrinten

001    Rhombeporfyr (Rp 13) Vestfold (trakyt)

002    Grefsensyenit (grovkornet, rødlig) (syenit)

003    Gabbro (gabbro)

004    Kinnediabas (dolerit)

005    Plagioklasbasalt (Oslo) (basalt)

006    Kinnediabas/basalt (dolerit)

007    Ormerørssandsten (sandsten)

008    Brun østersøkvartsporfyr (rhyolit)

009    Bohuslengranit (granit)

010  Oslobasalt (basalt)

011  Ålandsgranitporfyr (lys udgave) (granit)

012  Skriftgranit (granit)

013  Herefossgranit (granit)

014  Rhombeporfyr (Rp 6) (trakyt)

015  Ormerørssandsten (kråksten) (sandsten)

016  Hybridbjergart  (blandingsbjergart; måske fra Värmland)

017  Venjanporfyrit (andesit)

018  Kinnediabas (dolerit)

019  Osloignimbrit (rhyolit)

020  Drammenignimbrit

021  Kinnediabas (dolerit)

022  Rød østersøkvartsporfyr (rhyolit)

023  Grefsensyenit (syenit)

024  Kvartsit (kvartsit)

025  Larvikit (lys) (syenit)

026  Drammengranit (drammenpyterlit) (granit)

027  Nordmarkit (syenit)

028  Skånebasalt (basalt)

029  Sandsten (kvartsitisk) (sandsten)

030  Gabbro (osloessexit) (gabbro)

031  Särnaporfyr (violet) (rhyolit)

032  Dalasandsten (sandsten)

033  Rød østersøkvartsporfyr (rhyolit)

034  Ålandsgranitporfyr (mørk udgave) (store korn, grov grundmasse) (granit)

035  Rektangelporfyr (Rp 13) Ende (trakyt)

036  Ålandsgranit (rapakiviagtig) (granit)

037  Åsbydiabas (dolerit)

038  Pegmatit (granit)

039  Påskallavikporfyr (granit)

040  Idreporfyr (rhyolit)

041  Nordmarkit (slidt) (syenit)

042  Amfibolit

043  Granit

044  Augitbasalt (basalt)

045  Granatgnejs (gnejs)

046  Kvartsit

047  Kvartsit

048  Grönklittporfyrit (grovkornet) (andesit)

049  Nordmarkit (syenit)

050  Øjegnejs (stribet) (gnejs)

051  Sandsten (finkornet) (sandsten)

052  Flint (kemisk sedimentbjergart)

053  Bohuslengranit (granit)

054  Flint (kemisk sedimentbjergart)

055  Gnejs (foldet, migmatitisk) (gnejs)

056  Diorit (nok norsk) (hornblende, plagioklas) (diorit)

057  Ålandsgranit (granit)

058  Plagioklasbasalt (med kalifeldspatter, augitter, mandler) (basalt)

059  Arkose (bunden af sandsten) (arkose)

060  Ålandsrapakivi (granit)

061  Prikgranit (i hvert fald fra Ålandsøerne) (granit)

062  Bredvadporfyr (vindsleben – feldspatterne er faldet ud (rhyolit)

063  Augitporfyr (basalt)

064  Bredvadporfyr (rhyolit)

065  Ringkvartsporfyr (granit)

066  Ålandsrapakivi (granit)

067  Ålandsgranit (rapakiviagtig) (granit)

068  Gnejs

069  Dalasandsten (sandsten)

070  Sandsten (ikke I udst)

070 Rhombeporfyrignimbrit (rhyolit) (I udst)

071  Bohuslengranit (granit)

072  Drammenrapakivi (granit)

073  Granit (granit)

074  Akeritporfyr (monzonit/syenit)

075  Rød-grøn järnagranit (granit)

076  Sfærulitporfyr (Norge) (syenit)

077  Dalasandsten (formentligt – baseret på farven) (sandsten) (klastisk sedimentbjergart)

078  Granit (måske herefossgranit; med kaolonisering) (granit)

079  Gnejs

080  Larvikit (mørk) (bemærk schiller) (syenit)

081  Bohuslengranit (granit)

082  Øjegnejs (gnejs)

083  Pulaskit/nefelinsyenit (syenit)

084  Larvikit (lys) (syenit)

085  Breccie (klastisk sedimentbjergart)

086  Flint (kemisk sedimentbjergart)

087  Grönklittporfyrit (andesit)

088  Pegmatit (granit)

089  Rhombeporfyrkonglomerat (trakyt/konglomerat)

090  Pyroxenit (norsk) (gabbro)

091  Granit (granit)

092  Gnejs (megen kalifeldspat) (højmetamorf)

093  Osloignimbrit (rhyolit)

094  Hornfels (mellemmetamorf)

095  Kvartsit (med oprindelig lagdeling) (kvartsit)

096  Ålandsgranit (granit)

097  Flint (kemisk sedimentbjergart)

098  Larvikit (mørk) (bemærk schiller) (syenit)

099  Flint (eller lys, forflintet kridt fra danien med krystalkældre) (kemisk sedimentbjergart)

100 Diabas (finkornet) (dolerit)

101 Drammenignimbrit/drammenkvartsporfyr (rhyolit)

102 Diorit (diorit)

103 Kinnediabas (dolerit)

104 Granatamfibolit (højmetamorf)

105 Granatamfibolit (højmetamorf)

106 Rhombeporfyr (trakyt)

107 Kvartsporfyr (rhyolit)

108 Nordmarkit (syenit)

109 Drammengranit (granit)

110 Hornfels (mellemmetamorf)

111 Øjegnejs (højmetamorf)

112 Rhombeporfyr Rp 5 (trakyt) (nok ej i udst)

113 Øjegnejs (højmetamorf)

114 Siljangranit (granit)

115 Øjegnejs (højmetamorf)

116 Flint (kemisk sedimentbjergart)

116 Särnadiabas (dolerit) (se flint 116!)

117 Rhombeporfyrkonglomerat (med

mandler) (trakyt/konglomerat)

118 Drammenignimbrit/drammenkvartsporfyr

(rhyolit)

119 Rhombeporfyr (Rp 9) (trakyt)

120 Rhombeporfyr (Rp 1) (trakyt)

121 Rhombeporfyr (Rp 4) (trakyt)

122 Rhombeporfyr (Rp 12b) (trakyt)

123 Rhombeporfyr (Rp 4) (trakyt)

124 Rhombeporfyr (Rp 11 Vestfold) (trakyt)

125 Siljangranit (grovkornet) (granit)

126

127 Siljangranit (granit)

128 Granit (granit)

129 Øjegnejs (højmetamorf)

130 Øjegnejs (højmetamorf)

131 Sandsten (kvartsitisk) (sandsten)

132 Sandsten (kvartsitisk) (sandsten)

133 Nefelynsyenitpegmatit/larvikitpegmatit

134 Nordmarkit (Vestfold) (syenit)

135 Nordmarkit (syenit)

136 Syenit (grovkornet) (syenit)

137 Pulaskit (syenit)

138 Kinnediabas (dolerite)

139 Basalt (sikkert Norge)

140 Diabas (dolerit)

141 Tønsbergit (syenit)

142 Larvikit (syenit)

143 Funghult-granitporfyr (granit)

144 Kallbergetporfyr (rhyolit)

145 Venjanporfyrit (lys) (andesit)

146 Venjanporfyrit (almindelig) (andesit)

147 Venjanporfyrit (andesit)

148 Ålandsrapakivi (granit)

149 Nordmarkit (porfyrisk) (syenit)

150 Flintkonglomerat (konglomerat)

151 Påskallavikporfyr

152 Grönklittporfyrit (andesit)

153 Flintkonglomerat (konglomerat)

154 Särnadiabas (dolerit)

155 Filipstadgranit (granit)

156 Drammengranit (pyterlitisk) (granit)

157 Gabbro (Osloessexit) (gabbro)

158 Hammaruddakvartsporfyr (en ålandskvartsporfyr) (rhyolit)

159 Øjegnejs (gnejs)

160 Drammenrapakivi (granit)

161 Rhombeporfyr som gangbjergart

(intr.) (Rp 5 – mange små krystaller)

(trakyt)

162 Rhombeporfyr (mandelsten) (trakyt)

163 Siljangranit (granit)

164 Rhombeporfyrkonglomerat

(trakyt/konglomerat)

165 Särnaporfyr (rhyolit)

166 Hedrumit (en syenit; finkornet, kun lidt kvarts) (syenit)

167 Drammengranit (granit)

168 Drammenignimbrit/drammenkvartsp. (rhyolit)

168 Granit (passer til position)

169 Brun østersøkvartsporfyr (rhyolit)

170 Rhombeporfyr som gangbjergart (intrusiv) (trakyt)

171 Kinnediabas (dolerit)

172 Åsbydiabas (dolerit)

173 Pegmatit

174 Pegmatit

175 Pegmatit (granit)

176

177

178

179 Flint (kemisk sedimentbjergart)

180 Hybridbjergart  (blandingsbjergart;

måske Värmland)

181 Nordmarkit (syenit)

182 Øjegnejs (gnejs)

183 Dalakvartsit (mellemmetamorf)

184 Granit

185 Nefelinsyenit (foyait) (syenit)

186 Venjanporfyrit (andesit)

187 Kristinehamngranit (tit xenolitter) (granit)

188 Filipstadgranit (granit)

189 Sjögelöporfyr (tydelige skurestriber; epidotiseret feldspat; tydelige ringe) (rhyolit)

190 Larvikit (lys) (syenit)

191 Kjelsåsit (syenit)

192 Ekerit (granit)

193 Skånebasalt (basalt)

194 Gabbro (sandsynligvis)

195 Drammenrapakivi (granit)

196 Ekerit (granit)

197 Siljangranit (granit)

198 Brun østersøkvartsporfyr (mange huller (biotit ud;) med basaltxenolitter) (rhyolit)

199 Sandsten (klastisk sedimentbjergart)

200 Kristinehamngranit (brunspættet) (granit)

201 Rhombeporfyr (Rp 7) (ring omkring

rhomber af og til) (trakyt)

202 Nordmarkit (syenit)

203 Nordmarkit (porfyrisk) (syenit)

204 Drammengranit (granit)

205 Syenit (nok fra Osloregionen) (næsten ingen kvarts) (syenit)

206 Felsitporfyr (rhyolit)

207 Ringkvartsporfyr (granit)

208 Bohuslengranit (granit)

209 Filipstadgranit (granit)

210 Ringkvartsporfyr (granit)

211 Osloignimbrit (med basaltstumper) (rhyolit)

212 Ålandsblok (sandsynligvis; pyterlitisk) (granit)

213 Ortoceratitkalk (biologisk sedimentbjergart)

214 Plagioklasbasalt (Oslo) (basalt)

215 Arkose (finkornet) (arkose)

216 Plagioklasporfyr (basalt)

217 Granit (finkornet) (granit)

218 Grefsensyenit (typisk eksemplar) (syenit)

219 Basalt (sandsynligvis; masser af epidot, masser af krystalkældre; vesikulær)

220 Kåtillaporfyr (formentlig, i hvert fald strøkornsrig) (rhyolit)

221 Granit

222 Kvartsporfyr (nok fra Ålandsøerne) (rhyolit)

223 Osloignimbrit (rhyolit)

223 Glimersyenitporfyr (gangbjergart) (I udst)

224 Herefossgranit (granit)

225 Särnaporfyr (rhyolit)

226 Ålandsgranit (nok) (granit)

227 Pyterlit (nok norsk) (granit)

228 Kjelsåsit (porfyrisk larvikit) (syenit)

229 Granit (nok fra Ålandsøerne) (granit)

230 Kristinehamngranit (granit)

231 Prikgranit (måske; fra Ålandsøerne)

(granit)

232 Gnejs (mylonitisk) (gnejs)

233 Särnaporfyr (typisk) (rhyolit)

234 Särnaporfyr (grov, granitagtig,

strøkornsrig) (rhyolit)

235 Bredvadporfyr (slidt) (rhyolit)

236 Rød østersøkvartsporfyr (typisk flad opsprækning) (rhyolit)

237 Bohuslengranit (Svinesund måske) (granit)

238 Gnejs

239 Ålandsgranit (porfyrisk) (granit)

240 Dolerit

241 Bredvadporfyr (rhyolit)

242 Leukogabbro (bl. a. i Sydnorge; lys,

megen plagioklas) gabbro

243 Kvartsporfyr (rhyolit)

244 Rhombeporfyr (Rp 13, Vestfold; mange

huller efter mandler) (trakyt)

245 Rhombeporfyr (Rp 6 Vestfold) (trakyt)

246 Kvartsporfyr (rhyolit)

247 Larvikit (mørk, overgang til tønsbergit) (syenit)

248 Granit (granit)

249 Ignimbrit (norsk; stump af grorudit; kalifeldspat på vej til epidotisering (rhyolit)

250 Tønsbergit (syenit)

251 Rödökvartsporfyr (denne ligner hammaruddakvartsporfyr) (granit)

252 Basaltmandelsten (sandsynligvis norsk) (basalt)

253 Dalasandsten (sandsten)

254 Sandsten (klastisk sedimentbjergart)

255 Rød-grøn järnagranit (granit)

256 Idreporfyr (flickerbäckentype) (runde krystaller, der er bløde, derfor huller i stenen ved dem) (rhyolit)

257 Rød-grøn järnagranit (granit)

258 Basalt + syenitporfyr (basalt)

259 Larvikit (mørk) (bemærk schiller) (syenit)

260 Kjelsåsit (Vestfold) (syenit)

261 Kallbergetporfyr (rhyolit)

262 Påskallavikporfyr (granitisk) (granit)

263 Tønsbergit (syenit)

264 Rhombeporfyr (Rp 5) (trakyt)

265 Kristinehamngranit (gnejset) (granit)

266 Kjelsåsit (syenit)

267 Oppkuvenignimbrit (masser af syenitporfyrstumper) (rhyolit)

268 Åmålsgnejsgranit (granit)

269 Oslobasalt (opstigende magma i nærheden giver epidotisering af basalt (basalt)

270 Grorudit (rhyolit)

271 Gabbro (gabbro)

272 Rapakivi (nok Ålandsøerne) (granit)

273 Rhombep Rp 4 + rhombeporfyrkonglomerat (trakyt/konglomerat)

274 Rhombeporfyr (trakyt)

275 Drammenrapakivi (granit)

276 Rhombeporfyr som mandelsten (trakyt)

277 Drammenrapakivi (granit)

278 Drammenblok muligvis (granit)

279

280 Sandsten (jotnisk) (klastisk sedimentbjergart)

281 Amfibolit

282 Ignimbrit (rhyolit)

283 Ekerit (granit)

284 Nordmarkit (syenit)

285 Migmatit med granater (højmetamorf)

286 Ålandsrapakivi (granit)

287 Kåtillaporfyr (i hvert fald strøkornsrig) (rhyolit)

288 Tønsbergit (syenit)

289 Amfibolit (migmatitisk)

290 Ålandskvartsporfyr (rhyolit)

291 Torpagranit (meget sandsynligvis) (granit)

292 Rhombeporfyr (trakyt)

293 Flot sten I udst.

294 Brun østersøkvartsporfyr (rhyolit)

295 Ålandsrapakivi (granit)

296 Kjelsåsit (syenit)

297 Ignimbrit (rhyolit)

298 Granit

299 Ålandskvartsporfyr (rhyolit)

300 Sandsten (grov) (sandsten)

301 Sandsten med krydslejring (sandsten)

302 Granulit (højmetamorf)

303 Rhombeporfyr (trakyt)

304 Øjegnejs (gnejs)

305 Kjelsåsit (syenit)

306 Kinnediabas (dolerit)

307 Rhombeporfyr som gangbjergart (trakyt)

308 Rhombeporfyr (trakyt)

309 Ignimbrit (hård, spalteflader) (rhyolit)

310 Dalaignimbrit, porfyrisk, to slags

strøkorn (rhyolit)

311 Larvikit (lys) (syenit)

312 Ignimbrit (rhyolit)

313 Larvikit (mørk) (syenit)

314 Pegmatit (granit)

315 Ålandsrapakivi (granit)

316 Smålandsgangporfyr (næppe typisk

påskallavikporfyr) (granit)

317 Kvartsit (kvartsit)

318 Drammenignimbrit (rhyolit)

319 Øjegnejs (gnejs)

320 Rhombeporfyr (trakyt)

321 Osloignimbrit eller

drammengranit/pyterlit (rhyolit/granit)

322 Larvikit (lys, finkornet) (syenit)

323 Larvikit (lys) (syenit)

324 Flint

325 Ålandsrapakivi (granit)

326 Ålandskvartsporfyr (rhyolit)

327 Ålandskvartsporfyr (rhyolit)

328 Granit (gnejset) (granit)

329 Vängegranit (granit)

330 Migmatit (højmetamorf)

331 Drammengranit (pyterlitisk) (granit)

332 Nefelinsyenit (med pegmatitisk område med arfvedsonit (hornblendetype)) (syenit)

333 Ålandsrapakivi (granit)

334 Ålandspyterlit (granit)

335 Kinnediabas (dolerit)

336 Pegmatit + aplit (granit)

337 Rapakivi (porfyrisk og aplitisk, muligvis Finsk) (granit)

338 Kvartsporfyr, rapakiviagtig, muligvis fra Ålandsøerne (rhyolit)

339 Arkose (arkose)

340 Breccie (klastisk sedimentbjergart)

341 Rhombeporfyr (trakyt)

342 Ekerit/nordmarkit (granit/syenit)

343 Granit (granit)

344 Drammengranit (granit)

345 Migmatit (gnejs) (højmetamorf)

346 Uralitporfyrit (andesit)

347 Fyllit (lavmetamorf)

348 Metamorf sten

349 Granit

350 Amfibolit (migmatitisk)

351 Drammenpyterlit (granit)

352 Larvikit (porfyrisk) (syenit)

353 Amfibolit (migmatitisk)

360 Kvartsporfyr/granit

361 Rødsten (konglomerat – klastisk

sedimentbjergart)

362 Vulkansk aske

363 Cementsten (biogen/kemisk

sedimentbjergart)

366 Särnaporfyr (rhyolit)

368 Rhombeporfyr (trakyt)

484 Akeritporfyr (monzonit/syenit)

510 Åmålsgnejsgranit (granit)

511 Åmålsgnejsgranit (granit)

512 Åmålsgnejsgranit (granit)

513 Kristinehamngranit (granit)

 

Forklaring af forkortelser:

Klastiske sedimentbjergarter

 • A – sandsten
 • B – arkose
 • C – flintkonglomerat
 • D – rødsten
 • E – breccie

Kemiske sedimentbjergarter

 • H – flint

Biogene/kemiske sedimentbjergarter

 • F – ortoceratitkalk
 • G – cementsten

Lavmetamorfe bjergarter

 • J – fyllit

Mellemmetamorfe bjergarter

 • L – kvartsit
 • I – amfibolit
 • M – gnejs
 • Q – hornfels
 • N -øjegnejs

Højmetamorfe bjergarter

 • I – Granatamfibolit
 • O – granatgnejs
 • P – migmatit
 • K – granulit

Vulkanske bjergarter

 • R – rhyolit
 • S – trakyt
 • T – andesit
 • U – basalt

Plutoniske bjergarter

 • V – granit
 • W – syenit
 • X – monzonit
 • Y – diorit
 • Z – gabbro
 • U1 – hybrid

Gangbjergarter

 • Rhombeporfyr som g
 • Doleritter
 • Påskalla
 • Akeritporfyr