008 Brun østersøkvartsporfyr (rhyolit)

 Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Oprindelsessted:

Østersøen.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1600 millioner år (1,6 gigaår) (Palæoproterozoikum), hvor Norden lå omkring ækvator.

Typiske kendetegn:

Grundmassen varierer fra olivenbrun (gråbrun) over chokoladebrun til rødbrun. Op til 2 mm store, dybtgrå, uanselige kvartsstrøkorn, som ses tydeligst på en brudflade. Mange tætliggende, 1-5 mm store feldspatkorn af to slags: Rosa/rødlige/rødbrune kalifeldspatter og færre, mindre næsten hvide plagioklaser. Mange små (1-2 mm) strøkorn af sorte mineraler, bl. a. augit, som ofte er forvitret til klorit (grønligt). De slides ud, så en rullestens overflade bliver oversået med små huller. Ofte findes indeslutninger af fremmede bjergarter.

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.