009 Bohuslengranit (granit)

 Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Västra Götalands Län.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 900 millioner år (Neoproterozoikum), hvor Norden lå omkring 60 grader sydlig bredde.

Typiske kendetegn:

Bohuslengranit er fin- til mellemkornet, dvs. kun få korn er over 3 mm. Den virker enskornet; med store mellemrum ses dog enkelte aflange kalifeldspatter på ca. 1 cm. Kvartsen er røgfarvet (gråbrun, brunlig). Kalifeldspatten varierer mellem lys, brunlig og dæmpet rødlig farve. Plagioklaskornene er 1-2 mm, lyse, og deres farve adskiller sig ofte kun utydeligt fra kalifeldspatternes.

Bohuslengranit findes i mange variationer, blandt andet vel på grund af bohuslengranitmassivets store udbredelse.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Bohuslengranitten er Vestsveriges største og Sveriges yngste granitmassiv. Dette indgår i det norsk-svenske grundfjeldsområde. Denne granit dannedes som et stort massiv midt i Grenville-bjergkæden, som dannedes ved grenville-foldningen (også kaldet den dalslandiske foldning) for ca. 1 milliard år siden.

Anvendelse som ressource:

Bohuslengranit er fattig på sprækker fra naturens hånd. Derfor er særdeles velegnet til fliser, bygninger og statuer og bruges meget hertil.

http://www.strand-und-steine.de/gesteine/gebrauchssteine/wegebau/steinpflaster/steinpflaster.htm

Specielle forhold

Bohusgranitmassivet har en størrelse på 120X15 km, hvilket er ganske stort. Alligevel finder man færre blokke af bohuslengranit end f. eks. af rhombeporfyr, hvis område er meget mindre. Årsagen må være, at bohuslengranit er fattig på sprækker fra naturens hånd og derfor er vanskelig at erodere.