015 Ormerørssandsten (kråksten) (sandsten)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’

Oprindelsessted:

Sandsynligvis Västra Götalands Län (øst for Vänern), men Skåne er også en mulighed.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 570 millioner år (Neoproterozoikum), hvor Norden lå omkring 60 grader sydlig bredde.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Bjergarten kaldes også scolithussandsten. I begyndelsen af kambrium, for 570 mio. år siden, steg havet og aflejrede havsandsten. De har forskellige farver. Nogle af dem kan genkendes, fordi bløddyr har efterladt spor af deres rør vinkelret på lagdelingen. Man kender ikke selve organismerne. Derfor er det en tilsnigelse at kalde rørene for ormerør. Sandsten med røde ormerør forekommer ved Kalmarsund. Sandsten med hvide ormerør har en lovlig stor udbredelse til at være gode ledeblokke. De findes en del steder i Sydsverige og på Bornholm.