022 Rød østersøkvartsporfyr (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke.

Oprindelsessted:

Østersøen.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1600 millioner år (1,6 gigaår) (Palæoproterozoikum), hvor Norden lå omkring ækvator.

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmabjergart, nærmere bestemt en plutonit, af rhyolitisk sammensætning
En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.