023 Grefsensyenit (syenit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Magmatiske Bjergarter’.

Oprindelsessted:

Osloområdet.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

248-290 millioner år (Perm), hvor Norden lå omkring 20 grader n. br.

Typiske kendetegn:

Grårød syenit, som indeholder lyserøde, homogene kalifeldspatkrystaller og grålige, rektangulære eller ovale plagioklaskrystaller på 3-8 mm. Plagioklaserne inderholder ofte kalifeldspat som klatter i og som ringe omkring plagioklasen. Kvarts findes i små mængder i mellemrummene mellem feldspatterne. Mørke mineraler forekommer som biotit (oftest dominerende), augit og hornblende. Desuden forekommer magnetit, titanit, zirkon og andre.
Grefsensyenit findes i en enskornet, mellem- til grovkornet type og som en porfyrisk type. Nummer 2 er en grovkornet, rødlig variant.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En syenit: Plutonisk magmabjergart med alkalifeldspat som hovedmineral og med underordnet indhold af plagioklas, amfibol, pyroxen, biotit og evt. lille indhold af kvarts eller nefelin. Den vulkanske bjergart, som har samme kemiske sammensætning, kaldes trachyt.

Efter at de talrige vulkanudbrud med rhombeporfyrlava var ved at stilne af, fulgte en intrusion af plutonitter (dybbjergarter). Nogenlunde i kronologisk rækkefølge var det larvikit, drammengranit, ekerit og nordmarkit. Set i forhold til nordmarkit er grefsensyenit en mere typisk syenit – nordmarkit er den specielle syenittype, der indeholder 2-10 % af de noget usædvanlige mørke silikatmineraler alkali-hornblende og alkalipyroxen (ægirin).

Specielle forhold

Grefsensyenit benævnes misvisende grogrudgranit i områdets stenbrud.