026 Drammengranit (drammenpyterlit) (granit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Osloområdet.

Findested:

Storvorde N56.99113,E10.06718/N56° 59.468′,E10° 4.031’/N56o 59’ 28’’,E10o 4’ 1’’

Alder:

248-290 millioner år (Perm), hvor Norden lå omkring 20 grader n. br.

Typiske kendetegn:

70 % af bjergarten er kalifeldspat i matrøde eller lyst brunrøde partier, der som regel hænger sammen og kun hist og her har karakter af øjne; krystaller flere cm store. Kvarts i 3-10 mm store korn er karakteristisk; de ligger i rækker eller afbrudte ringe om nogle af de store kalifeldspatter. Plagioklas i hvide pletter, 3-10 mm. De få, små korn af biotit ligger i kvartsringene.

Denne sten er pyterlitisk. En pyterlit er en granit, der næsten kun består af kvarts og kalifeldspat, og hvori kvartskornene ligger i kranse (ringe) om de store feldspatter.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmabjergart, nærmere bestemt en plutonit, endnu nærmere bestemt en granit.