028 Skånebasalt (basalt)

 Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Magmatiske Bjergarter’.

Oprindelsessted:

Skåne.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

100-200 millioner år (jura-kridt), hvor Norden lå omkring 35 grader n. br.

Typiske kendetegn:

Grundmassen er tæt, sej, sort. Strøkorn af grøn olivin, 1 mm-1cm store. Foruden strøkornene finder man klumper på flere cm i diameter, også af olivin. Korn og klumper af olivin forvitrer ud og efterlader huller i stenoverfladen. Olivinen efterlader ofte rust i hullerne. Sten, der tages i moræne og på marker, er ofte overtrukket med en tyk, brun eller gråbrun forvitringsskorpe.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Hjemstedet er ca. 80 små kraterrør mellem Söderåsen og Ringsjön i Skåne. Alle steder er basalten sprækket op i 20-30 cm brede søjler, så løse blokke kan ikke blive større end søjlernes bredde.

Klumperne af olivin (se ovenfor) består af mange krystaller, og man ser undertiden sorte korn af augit i dem. De tolkes som brudstykker af en fremmed bjergart, peridotit, revet med op fra jordens kappe ved vulkanudbruddet. Lavaen må være slået igennem fra meget stor dybde.