030 Gabbro (osloessexit) (gabbro)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Findested:


Storvorde N56.99113,E10.06718/N56° 59.468′,E10° 4.031’/N56o 59’ 28’’,E10o 4’ 1’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Gabbro er en sort, magmatisk dybbjergart, der har samme kemiske sammensætning som den vulkanske bjergart basalt og gangbjergarten diabas. Hovedmineralerne i gabbro er calciumrig plagioklas (mere end 50% anorthit) og clinopyroxen. Indeholder bjergarten mineralet olivin, kaldes den en olivingabbro.