033 Rød østersøkvartsporfyr (rhyolit)

 Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Oprindelsessted:

Østersøen.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1600 millioner år (1,6 gigaår) (Palæoproterozoikum), hvor Norden lå omkring ækvator.

Typiske kendetegn:

Grundmassen tæt, farve fra højrød over teglrød til brunrød. Røgbrune eller (sjældnere) mørkegrå strøkorn af kvarts på 1-3 mm. Kvartskornene ses tydeligst på brudflader, hvor de skinner som små glasskår. Kun én slags feldspatstrøkorn, nemlig røde og som regel firkantede kalifeldspatter på 1-4 mm. Få og små strøkorn af augit. I næsten alle sten ses cm-store indeslutninger (xenolither) af finkornet basalt. De kan være sorte, men er oftere anløbne med en grønlig farve. Man kan tydeligt skelne xenolitherne fra sorte strøkorn, da de har lyse reaktionsrande.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmabjergart, nærmere bestemt en plutonit, af rhyolitisk sammensætning
En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.