037 Åsbydiabas (dolerit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

 

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1270 millioner år (1,27 gigaår) (Mesoproterozoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader sydlig bredde.

Typiske kendetegn:

Denne bjergart er magnetisk.

Bjergarten har et groft ofitisk mønster (ofitisk tekstur: Tavle- eller listeformede plagioklaskrystaller (hvide) danner en slags gitter; gitterets masker er fyldt ud med augit (sort)). Plagioklaslisterne kan være over 1 cm. Langs gangenes sider er kornstørrelsen mindre; bjergarten er da ukendelig. Man kan finde flere mm store, gule eller grønlige korn af olivin og metalskinnende korn af jernmalmene magnetit og ilmenit. Ved forvitring kommer plagioklaslisterne til at stå frem på overfladen.

Åsbydiabas kan forveksles med den norske nefelinsyenit, foyait, fra området nord for Larvik. Imidlertid indeholder den ikke nefelin, og mangler desuden foyaittens typiske ensretning af feldspatkornene. Grove typer vil også kunne forveksles med osloessexit.

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmatisk bjergart, nærmere bestemt en gangbjergart.