039 Påskallavikporfyr (granit)

 Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Oprindelsessted:

Småland.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1780 millioner år (1,78 gigaår) (Palæoproterozoikum), hvor Norden lå omkring 15 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Strøkorn af kvarts findes normalt. De er 1-4 mm store, runde, og blå eller grå. De fleste og/eller største strøkorn er af kalifeldspat. De er lyse og kort og but firkantede, med afrundede hjørner, som en gammeldags fjernsynsrude. Meget ofte er de zonare, idet kanten har lysere farve end det indre. De lyse kanter består af plagioklas. Grundmassens farve varierer mellem grårosa, rødbrun, chokoladebrun og næsten sort. Man kan som regel se, at bjergarten har været udsat for bjergtryk – den er mildt metamorfoseret: I grundmassen er biotitkorn ofte samlet i små, sorte striber, og meget ofte er feldspat-strøkornene knækkede, hvor brudlinjerne går omtrent vinkelret på biotitstriberne, dvs. i det stærkeste tryks retning.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmatisk bjergart, nærmere bestemt en gangbjergart, endnu nærmere bestemt en ganggranitporfyr; den er altså af granitisk sammensætning.

Anvendelse som ressource:

Brugt til smykker og andre prydgenstande.

http://www.strand-und-steine.de/gesteine/gebrauchssteine/wegebau/steinpflaster/steinpflaster.htm