040 Idreporfyr (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Dalarna.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1700 millioner år (1,7 gigaår) (Palæoprotorezoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Idreporfyrer har en tæt, lillabrun/rødlilla/lillagrå grundmasse med et varierende antal strøkorn af kalifeldspat og kvarts, mens plagioklasstrøkorn næsten mangler. Nogle typer har tydelig ignimbritkarakter. Bjergarten kan let forveksles med andre bjergarter.

Denne specielle udgave af idreporfyr er af typen flickerbäcken. Den har en tæt, gråviolet/gråbrun grundmasse uden flydemønstre. Der er mange (ca. 40%) røde/rødlige kalifeldspatstrøkorn, hvoraf mange er op til 15 mm og ovale. Der er ingen plagioklasstrøkorn. 5-10% små kvartsstrøkorn.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Bjergarten er en kvartsporfyr. En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.