047 Kvartsit

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Metamorfe Bjergarter’.

Findested:

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En metamorf bjergart (muligvis en sedimentbjergart)
Nogle geologer bruger betegnelsen kvartsit om hårde kvartsrige sandsten der er meget modstandsdygtige over for forvitring. Andre mener betegnelsen burde reserveres til sandsten der er metamorfoserede: Ved metamorfosen vokser sandskornene sammen – mellemrummene forsvinder. I stedet for runde korn får vi firkantede krystaller, der glitrer i lyset. Mineralet er stadig det samme, nemlig kvarts.
De skandinaviske kvartsitter må i stor udstrækning være blevet aflejret som sandaflejringer samtidig med dalasandstenene, for ca. 1350 millioner år siden.