056 Diorit (nok norsk) (hornblende, plagioklas) (diorit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Magmatiske Bjergarter’.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Diorit er en dybbjergart af intermediær sammensætning, dvs. med mellem 52 og 63 vægtpct. SiO2. Hovedmineralerne er natriumrig plagioklas, hornblende og biotit.

Den vulkanske bjergart andesit dannes, når magma af dioritisk sammensætning størkner på jordoverfladen.