058 Plagioklasbasalt (med kalifeldspatter, augitter, mandler) (basalt)

 

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Magmatiske Bjergarter’.

Oprindelsessted:

Osloområdet.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

295-275 millioner år (Perm), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Denne basalt har nåleformede strøkorn af plagioklas. Bjergarten benævnes også plagioklasporfyr.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Basalt er den dagbjergart, der svarer til dybbjergarten gabbro, og basalt er langt den almindeligste af dagbjergarterne. Kvarts udgør mindre end 10 %, og mere end 90 % af feldspatten skal være plagioklas. De mørke mineraler er ganske overvejende augit, olivin er ofte til stede, og undertiden kan der også forekomme hornblende, biotit og magnetit.

Denne prøve indeholder mandler (luftblærer i lavaen, der senere er udfyldt med mineraler).