059 Arkose (bunden af sandsten) (arkose)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Arkoser er sandsten, der oftest er rødlige, dårligt sorterede og grovkornede. Mere end 25 % af kornene består af feldspat, mens resten består af kvarts. De dannes især i kontinentale aflejringsbassiner langs bjergkæder. Umodne og kun lidt forvitrede sedimenter, der ikke er transporteret ret langt, er ved hærdning (diagenese) blevet til en sedimentbjergart.

Arkose ligger ofte som underlag for sandstenslag.