085 Breccie (klastisk sedimentbjergart)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Typiske kendetegn:

Skarptkantede stykker af bjergarter.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En sedimentbjergart. En bjergart, der består af skarpkantede bjergartsstykker, der ligger i en finkornet masse eller er kittet sammen af et udfældet materiale. Den dannes af ophobede løse klippestykker ved foden af klippevægge, talus-breccie, af udslyngede bjergartsstykker fra eksplosive vulkaner, vulkansk breccie; eller af knuste og afbrækkede klippestykker i en forkastningszone, hvor de to sider har bevæget sig i forhold til hinanden, tektonisk breccie.