087 Grönklittporfyrit (andesit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Dalarna.

Findested:

Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Alder:

Ca. 1700 millioner år (1,7 gigaår) (Palæoprotorezoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Grundmassen varierer fra teglrød over blommefarvet til gråbrun. Mange plagioklaskorn (1-4 mm) af to typer: Gulbrune/hvidgule og /eller gulgrønne/grågrønne. Nogle er aflange (listeformede), andre har mere uregelmæssig form. Ved forvitring bliver de hvide. Enkelte store, lyserøde kalifeldspatkorn. Mange små, sorte korn, især af hornblende og augit. Mange sort-grønne aggregater (3-10 mm) af hornblende, epidot og klorit. De forvitrer ud og efterlader uregelmæssige, grønne gruber i overfladen af stenen.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En vulkanit.
Porfyrer er magmabjergarter, karakteriseret ved strøkorn, ofte af feldspat, i en grundmasse, der er finkornet eller tæt.
Porfyritter kalder man traditionelt basiske porfyrer med mange plagioklasstrøkorn og ingen eller meget få strøkorn af kalifeldspat og kvarts.

Specielle forhold

Grönklittporfyrit er den næsthyppigste danske dalaporfyr.
Grönklittporfyrit kaldes også rød porfyrit og orsaporfyrit.