094 Hornfels (mellemmetamorf)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Metamorfe Bjergarter’.

Oprindelsessted:

Osloområdet.

Findested:

Nysum N56.74179,E9.77388/N56° 44.507′,E9° 46.433’/N56o 44’ 30’’,E9o 46’ 25’’

Alder:

Ca. 270 millioner år (Perm), hvor Norden lå omkring 20o nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Hornfelser er tætte og har glat, fløjlsagtig overflade. De er seje og går itu med skarpe, flintagtige brudkanter.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En metamorf bjergart, der dannes ved kontaktmetamorfose af lerskifre og kalksten. Det vil sige, at disse sedimenter blev ”bagt”, som man bager mursten og teglsten, ved at en lava eller et plutonitmassiv trængte frem i nærheden. Temperaturen har været omkring 900-1000o C, men trykket har ikke været stort.

Hvor drammengranit og larvikit bryder gennem kambrosilurlagene (der især består af lersten og kalksten) i Oslofeltet, blev disse sedimentbjergarter omdannet til hornfels i en op til 2 km bred zone omkring plutonitten. Omkring basaltgange og under lavabænke er hornfelszonen derimod kun få meter bred. For at få dannet hornfels i store mængder kræves altså plutonitter, som skal være trængt så nær op mod jordoverfladen, at ”frisk” ler- og kalksten er blevet påvirket. Sådanne begivenheder er ikke almindelige. I Sydskandinavien er det kun sket i Oslofeltet.

Anvendelse som ressource:

Bruges i knust form i beton og asfalt.

Anses for et godt materiale som smykkesten.