131 Sandsten (kvartsitisk) (sandsten)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Findested:


Års N56.83715,E9.53063/N56° 50.229′,E9° 31.838’/N56o 50’ 13’’,E9o 31’ 50’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En sedimentbjergart.

Diagenetisk kvartsit: Man kan stadig se de oprindelige kvartskorn (diagenese: Omdannelsen fra løst sediment til fast sedimentbjergart).

Nogle geologer bruger betegnelsen kvartsit om hårde kvartsrige sandsten der er meget modstandsdygtige over for forvitring. Andre mener, betegnelsen burde reserveres til sandsten der er metamorfoserede: Ved metamorfosen vokser sandskornene sammen – mellemrummene forsvinder. I stedet for runde korn får vi firkantede krystaller, der glitrer i lyset. Mineralet er stadig det samme, nemlig kvarts.