144 Kallbergetporfyr (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Dalarna.

Findested:

Nysum N56.74179,E9.77388/N56° 44.507′,E9° 46.433’/N56o 44’ 30’’,E9o 46’ 25’’

Alder:

Ca. 1700 millioner år (1,7 gigaår) (Palæoprotorezoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Små, mørklilla kalifeldspatter og lysegrå kvarts i en tæt grundmasse, der på friske brudflader er mørkt lilla. Stenen indeholder mange 1-3 mm store, overvejende retvinklede kalifeldspatkrystaller. Enkelte cirka lige store strøkorn af lysegrå plagioklas. De talrige kvartskorn er afrundede, til dels linseformede og på 1-2 mm. Ingen synlige mørke mineraler.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmabjergart, nærmere bestemt en vulkanit, der ofte har præg af ignimbrit. Måske burde den kaldes kallbergetkvartsporfyr. Kvartsporfyrer har oftest rhyolitisk sammensætning.