150 Flintkonglomerat (konglomerat)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Skagerrak.

Findested:

Nysum N56.74179,E9.77388/N56° 44.507′,E9° 46.433’/N56o 44’ 30’’,E9o 46’ 25’’

Alder:

5-10 millioner år.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Der er tale om en typisk strandaflejring, af samme art som også dannes i nutiden: Rullesten af flint og kvartsit ligger, undertiden med en afstand på nogle cm, i en mellemmasse af velafrundede sandskorn. Sand og sten er senere blevet kittet sammen af kvarts, udskilt af gennemsivende vand. Man ved, at bjergarten er dannet i den sidste del af tertiærtiden, fordi man har fundet hulrum i sandmassen. Afstøbninger har vist, at der på hulrummenes plads oprindelig lå blade, grene og nåletræskogler. Et af aftrykkene viste en fyrrekogle, der også kendes fra de jyske brunkul og som stammer fra arten Pinus herningensis. Alderen på bjergarten anslås derfor til 5-10 mio. år (miocæn). Den gule farve i flinten skyldes forvitrede jernforbindelser.

Specielle forhold

Det må antages, at hjemstedet ligger nord for Jylland, idet bjergarten ikke kendes fra den danske undergrund. Et andet indicium er, at bjergarten altid forekommer sammen med blokke fra Oslofeltet, aldrig sammen med baltiske blokke.