186 Venjanporfyrit (andesit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Oprindelsessted:

Dalarna.

Findested:

Års N56.83715,E9.53063/N56° 50.229′,E9° 31.838’/N56o 50’ 13’’,E9o 31’ 50’’

Alder:

Ca. 1700 millioner år (1,7 gigaår) (Palæoproterozoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Grundmassen varierer fra næsten lyserød over rosagrå og gråbrun til rent grå. Strøkornene fylder altid langt mere end halvdelen af stenens masse, og mellemrummene er aldrig over 3 mm. To slags plagioklaskorn: Mange hvidlige/gullige (1-10 mm) af Na-plagioklas og færre gulgrønne/snavsetgrønne (2-12 mm) af Ca-plagioklas. Af og til ses et enkelt, rosafarvet korn af kalifeldspat. Runde til sekskantede, sorte korn af biotit (1-3 mm). Lange (nåleformede) korn af hornblende (1-4 mm). Ofte 1-2 cm grøn-sorte aggregater af hornblende, epidot og klorit.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Porfyrit: I Norden en betegnelse for en vulkansk bjergart med porfyrisk tekstur og forholdsvis lavt SiO2-indhold. Den er altså mere basisk end en porfyr.

Venjanporfyrit er en vulkanit, nærmere bestemt en andesit.

Anvendelse som ressource:

http://www.strand-und-steine.de/gesteine/gebrauchssteine/wegebau/steinpflaster/steinpflaster.htm

Specielle forhold

Den tredjealmindeligste dalaporfyr som ledeblok i Danmark.