213 Ortoceratitkalk (biologisk sedimentbjergart)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Oprindelsessted:

Sandsynligvis Øland.

Findested:

 

Alder:

Ordovicium (485-443 millioner år siden), hvor Norden lå omkring 25 grader sydlig bredde.

Typiske kendetegn:

Rød eller rødgrå. Opbygger hovedparten af Ølands vestlige kystskrænt, hvor der findes mange stenbrud. Mange fossiler. De berømteste hører til de såkaldte ortoceratitter.

Fossiler i Ortoceratitkalk.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Biogen/kemisk sedimentbjergart.
Ortoceratitkalk er det ældre navn for en grå til rød kalksten med 10-15 % ler og rig på fossiler, især orthoceratitter (en nu uddød gruppe af blæksprutter med lang, lige, kamret skal) og trilobitter; i dag kaldes den komstadkalk. Den findes blottet i Mellemsverige og Skåne, på Øland og Bornholm.
Bjergarten er dannet i tidlig ordovicium (ca. 470 mio. år før nu) i et forholdsvis lavvandet havområde under regression (havspejlssænkning).

Anvendelse som ressource:

Kalkstenen fra Øland er rød og indeholder mange orthoceratitter, der indgår som et dekorativt element. Kalken eksporteres i stor stil. Den er meget anvendt som bygningssten, ofte til gulve og trapper i offentlige bygninger. Den ses meget ofte som kantsten og trædesten på kirkegårde. På polerede flader ses gennemskårne skaller tydeligt. Den bornholmske kalksten, der lokalt benævnes cementsten, indeholder ikke så mange.