215 Arkose (finkornet) (arkose)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Arkoser er sandsten, der oftest er rødlige, dårligt sorterede og grovkornede. Mere end 25 % af kornene består af feldspat, mens resten består af kvarts. De dannes især i kontinentale aflejringsbassiner langs bjergkæder. Umodne og kun lidt forvitrede sedimenter, der ikke er transporteret ret langt, er ved hærdning (diagenese) blevet til en sedimentbjergart.

Denne prøve er ret finkornet.