220 Kåtillaporfyr (formentlig, i hvert fald strøkornsrig) (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Dalarna.

Findested:

Års N56.83715,E9.53063/N56° 50.229′,E9° 31.838’/N56o 50’ 13’’,E9o 31’ 50’’

Alder:

Ca. 1700 millioner år (1,7 gigaår) (Palæoprotorezoikum), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Typiske kendetegn:

Grundmassen er brunlig. Langagtige kalifeldspatkorn (3-12 mm) med røde tværstriber. Disse kommer af, at et rødt farvestof (jernilte (hæmatit)), har sat sig langs krystallens spalteplaner. Plagioklaskorn (2-8 mm), der changerer mellem gule og grøngrå nuancer. Det gule er natriumholdig, det grønne calciumholdig feldspat. Når det grønne (Ca) oftest findes midt i kornene, skyldes det, at calciumfeldspat har det højeste smeltepunkt og derfor udkrystalliserer først af smeltemassen. Senere kan mere natriumrig feldspat lægges til uden på kornene. Da Na- og Ca-feldspat kan blandes i alle forhold, bliver resultatet gradvis overgang mellem de to slags sammensætning – og dermed mellem de to farver. – Hist og her ses grønlige korn af calciumholdig plagioklas inde i kalifeldspatterne. De grønne korn er standset i væksten ved, at kalifeldspat er vokset uden om dem og har sluttet dem inde. Her er ikke tale om en jævn overgang. Kalium- og calciumfeldspat kan ikke blandes.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En magmatisk bjergart, nærmere bestemt en vulkanit