246 Kvartsporfyr (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Magmatiske Bjergarter’.

Findested:


Års N56.83715,E9.53063/N56° 50.229′,E9° 31.838’/N56o 50’ 13’’,E9o 31’ 50’’

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.