267 Oppkuvenignimbrit (masser af syenitporfyrstumper) (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Ledeblokke’.

Oprindelsessted:

Osloområdet.

Findested:


Nysum N56.74179,E9.77388/N56° 44.507′,E9° 46.433’/N56o 44’ 30’’,E9o 46’ 25’’

Alder:

295-275 millioner år (Perm), hvor Norden lå omkring 20 grader nordlig bredde.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

Ordet ignimbrit er dannet af ignis, som betyder ild og nimbus, som betyder sky – altså ildsky. Dermed siger navnet en del om dannelsen af denne bjergart, som tolkes at være dannet af en meget varm sky af fritsvævende lavadråber, halvstørknede pimpstensklatter og medrevne strøkorn, som drives frem af tyngdekraften – en glødende askelavine, som på et tidspunkt lægger sig til hvile under afgasning. Indholdet af pimpsten trækkes ud i lange flager, som giver bjergarten et stribet udseende.
Resultatet er en tæt, hård bjergart med et karakteristisk stribet udseende med strøkorn og farver, som svinger fra brunlige til grålige nuancer.

Denne sten indeholder masser af stumper af syenitporfyr. Disse brudstykker er revet løs fra siderne af krateret under de eksplosive udbrud. Stumperne antyder, at stenen er opstået ganske nær ved udbrudsstedet.