289 Amfibolit (migmatitisk)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Metamorfe Bjergarter’.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En metamorf bjergart.

Denne amfibolit har nok basaltisk oprindelse. Lidt hornblende og biotit.

Tommelfingerregel: Hvis sorte farver dominerer i en stribet (folieret) bjergart, er der som regel tale om amfibolit.

Amfibolit er en bjergart i amfibolitfacies. Bjergarterne her betegnes som mellem- til højmetamorfe og træffes fortrinsvis i de dybere dele af bjergkæderne. Der er tale om forholdsvis høje temperaturer og forholdsvis højt hydrostatisk tryk (ens tryk fra alle sider), mens der som regel ikke er tale om stort retningsbestemt tryk. Amfibolen hornblende dominerer sammen med plagioklas med mere end 20 % anorthit (CaAl2Si2O8). I de fleste amfibolitbjergarter forekommer granat og biotit i rigelig mængde.

Migmatit: Hvis metamorfosen er sket ved ret høj temperatur, men uden at der har været større deformerende kræfter, kan der opstå en migmatitisk bjergart: Kvartsen og feldspaten er smeltet op og har samlet sig i lysere, ofte rødlige områder, mens de mørke mineraler, som udgøres af bl. a. biotit, samles i næsten sorte områder.