301 Sandsten med krydslejring (sandsten)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Oprindelsessted:

 

Findested:

Suldrup N56.894161,E9.720629/N 56o 53.6497’,E 9o 43.2377’/N 56o 53’ 38’’,E 9o 43’ 14’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En sedimentbjergart.

En typisk sandsten består af afrundede sandskorn, der er kittet sammen til en fast bjergart (diagenese: det generelle fagudtryk for omdannelsen fra løst sediment til fast bjergart gennem sammenkitning). Der er desuden tale om sortering efter kornstørrelse og en lagdeling.

Denne sten har såkaldt krydslejring. En krydslejring er en karakteristisk struktur i sand, som dannes når sand transporteres af vand eller vind og afsættes lag efter lag. Krydslejringen viser i hvilken strømningen er foregået idet aflejringen sker på sedimentstrukturens læside.

Anvendelse som ressource:

Sandsten bruges i stor udstrækning til fliser, kværne og facadesten.

På Bornholm findes nexøsandsten. Fra Nexø blev sandstenen solgt til ind- og udland og pryder for eksempel københavnske bygninger som f.eks. Kunstindustrimuseet, Domhuset og Domkirken. Også Frihedsstøtten og Nationalmuseets gulv består af Nexø Sandsten.

 

Kværnsten af dalasandsten .
Bygning beklædt med dalasandsten.
Fliser af dalasandsten.