302 Granulit (højmetamorf)

 

Placering i labyrinten:

Findes i afdeling med ‘Metamorfe Bjergarter’

Findested:

 

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En højmetamorf gnejs.
Granulitmetamorfose finder sted ved 705-795oC og 9,5-12 kbar svarende til en dybde på 35-40 km, svarende til den dybe kontinentale jordskorpe.