317 Kvartsit (kvartsit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Metamorfe Bjergarter’.

Findested:


Sørup N56.8758,E9.7567/N 56o 52.5480’,E9o E 45.4020’/N56o 52’ 32’’,E9o 45’ 24’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En metamorf bjergart (muligvis en sedimentbjergart)

Nogle geologer bruger betegnelsen kvartsit om hårde kvartsrige sandsten der er meget modstandsdygtige over for forvitring. Andre mener betegnelsen burde reserveres til sandsten der er metamorfoserede: Ved metamorfosen vokser sandskornene sammen – mellemrummene forsvinder. I stedet for runde korn får vi firkantede krystaller, der glitrer i lyset. Mineralet er stadig det samme, nemlig kvarts.

De skandinaviske kvartsitter må i stor udstrækning være blevet aflejret som sandaflejringer samtidig med dalasandstenene, for ca. 1350 millioner år siden.