338 Kvartsporfyr, rapakiviagtig, muligvis fra Ålandsøerne (rhyolit)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Smukke Sten’.

Findested:

Suldrup N56.894161,E9.720629/N 56o 53.6497’,E 9o 43.2377’/N 56o 53’ 38’’,E 9o 43’ 14’’

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En kvartsporfyr er en vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af kalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning.

Denne prøve er rapakiviagtig og minder om en ålandsrapakivi. En rapakivi opbygges af afrundede korn af rødlig kalifeldspat omgivet af en rand af hvid plagioklas. Der er to generationer af kvarts, en tidlig, der består af veludviklede krystaller, og en sen, der består af afrundede krystaller og udfylder mellemrum mellem andre mineraler.