340 Breccie (klastisk sedimentbjergart)

Placering i labyrinten:

Findes i afdelingen med ‘Sedimentbjergarter’.

Findested:

Suldrup N56.894161,E9.720629/N 56o 53.6497’, E 9o 43.2377’/N 56o 53’ 38’’, E 9o 43’ 14’’

Typiske kendetegn:

Skarptkantede stykker af bjergarter.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En sedimentbjergart. En grovkornet bjergart, der består af skarpkantede bjergartsstykker, der ligger i en finkornet masse eller er kittet sammen af et udfældet materiale. Den dannes af ophobede løse klippestykker ved foden af klippevægge, talus-breccie, af udslyngede bjergartsstykker fra eksplosive vulkaner, vulkansk breccie; eller af knuste og afbrækkede klippestykker i en forkastningszone, hvor de to sider har bevæget sig i forhold til hinanden, tektonisk breccie.