347 Fyllit (lavmetamorf)

Typiske kendetegn:

Bjergarten er meget skifret og har en så lille kornstørrelse, at mineralerne ikke kan ses med det blotte øje. Bjergarten er rig på glimmermineraler (sericit, chlorit og/eller biotit). Skifrighedsplanerne er glinsende på grund af det høje indhold af sericit.

Dannelsesmåde (fysisk/kemisk), mineralogi og klassificering:

En metamorf bjergart.

Bjergarten dannes ved lavgrad metamorfose af lerede sedimenter eller vulkansk materiale.

Anvendelse som ressource:

Fyllit bruges i stor udstrækning inden for byggeri. Skifrigheden gør det nemt at forme bjergarten. Den er robust og findes i mange forskellige og smukke farvenuancer. Både arkitekter og entreprenører bruger fyllit til mange formål, for eksempel facader på bygninger, køkkenborde og gulvfliser i hoteller, skoler, museer og biblioteker.